Personal Care

Personlig assistans på dina villkor

Personal Care

Personal Care – personlig assistans

Personlig assistans är enligt vårt sätt att se det just vad det heter. Personlig assistans. Du har personligen varit med om att själv välja ut den eller de som assisterar och hjälper dig i din vardag.

Exakt hur den hjälp du vill och behöver ha ska se ut bestämmer Du tillsammans med din arbetsledare. Utifrån ditt faktiska hjälpbehov skapar vi tillsammans med dig en assistans som ger dig en kvalitativ vardag som du råder över. Redan vid ansökan eller omprövning av assistansen till kommun eller försäkringskassan hjälper vi dig att på bästa sätt formulera Dig så att bästa utfall av önskad assistans nås.

Detta vanligtvis utan att behöva gå vidare med ibland krånglig juridik som ett steg för att få den lagliga rättighet vi strävar efter att du ska ha. Skulle det behövas känner vi oss trygga med vår samarbetspartner, Confrere juristbyrå, som är specialister på assistansfrågor.

När som helst och i många olika frågor kan både du och dina assistenter vända sig till vår kurator som har gedigen kunskap både i lagstiftningen och dess juridiska aspekter men även verkar som coach och handledare. En mycket omtyckt resurs som har fullständig tystnadsplikt.

Kommun och Försäkringskassa kan vara svåra att förstå då det byråkratiska språket inte alltid är det vi normalt talar eller förstår. Där har våra arbetsledare och kurator den erfarenhet och kunskap som kan hjälpa dig att tolka och förstå men även få just kommunens och Försäkringskassans handläggare att bättre förstå just dina specifika behov.

När du efter ytterligare kontakt och information känner att du vill anlita oss som assistansanordnare ser vi till att den byråkrati som trots allt måste skapas snabbt och enkelt blir upprättad. Om Du redan har ett assistansbolag men vill byta bolag till oss är Du välkommen och Du kan känna Dig trygg och veta att vi tar hand om alla kontakter med ditt gamla bolag. Vi hjälper dig med allt från ansökan till utförd assistans

Personal Care är bolaget som anser att rätt ska vara rätt och agerar därefter.

Personal Care är assistansbolaget som alltid sätter människan i centrum. Vare sig du är klient eller assistent kommer Du i våra ögon alltid att vara en jämlike, sedd och hörd i alla frågor. En del av vår vision är att ”Fullfölja lagstiftningen som ger den enskilde sina rättigheter”.

Personal Care för dig

Personal Care – Det självklara valet

Vi är specialister på personlig assistans. Med oss kan Du alltid känna Dig trygg i vetskapen att vi är på din sida med allt som har med personlig assistans att göra. Personal Care är en trygg och långsiktig samarbetspartner som med sin bredd och spetskompetens är det självklara valet.

Oavsett Ditt hjälpbehov/funktionshinder kan vi hjälpa Dig att tillgodose Dina specifika behov då vi är specialister med gedigen kunskap och lång erfarenhet när det gäller personlig assistans. Vi vet vilka problem Du kan ställas inför och vilka rättigheter Du har. Tillsammans arbetar vi för att skapa en så bra assistanssituation för Dig som möjligt. Den relation som personlig assistans bygger på baseras i våra ögon på kommunikation och där ligger vår styrka. Du har närheten till Din arbetsledare som känner Dig och Dina behov och vet vem Du är när Du ringer. Du kommer aldrig att känna Dig anonym och får alltid ett korrekt bemötande i alla frågor/situationer. Det är en trygghet som vi tror att Du uppskattar, vi gör det i alla fall.

Att anlita Personal Care är enkelt, vi lyssnar på Dig och hjälper Dig på Dina villkor. Det är Din assistans vi utför och det är Dina önskemål som tillgodoses med vår expertis, erfarenhet och kunskap.

Personal Care har bredd men även spetskompetens och där vi eventuellt saknar kunskap tvekar vi inte att ta in den via vårt stora externa kontaktnät. Allt för att Din assistans ska bli så som Du vill ha den.

Välkommen att tala igenom Din situation med oss. Naturligtvis utan några förpliktelser eller kostnader och självklart under full sekretess.

Vad är Personal Care?

Personal Care är det mänskliga assistansbolaget som verkar i det lilla kontorets format med det stora bolagets resurser, kontaktnät och kunskaper. Vi sätter människan i centrum och verkar för en närhet mellan Dig, bolaget och de assistenter som arbetar med Dig.
Vi ser det som en treenighet där alla parter skall må bra och samverka för att optimalt fungera i alla led. Det betyder att alla i den kedjan är lika mycket värda. Man kan säga att ingen fungerar utan den andre.

Allt sedan starten 1997 har målet varit att hjälpa så många som möjligt, dock med inriktning på kvalitet, inte kvantitet. Idag sysselsätter Personal Care ca 1000 personer fördelat på sex kontor runt om i landet.

Vi tvekar inte att hjälpa alla oavsett handikapp och funktionshinder. Ett nära samarbete med Confrere Juristbyrå ger ett mycket gott resultat gällande de ärenden som går vidare till rättsliga prövningar. Där har vi stor hjälp och nytta av den expertis dom kan erbjuda och våra arbetsledare kan känna trygghet i att snabbt och enkelt få juridiskt stöd i olika frågor.

Vi gör skillnaden

Många är de som vittnar om skillnaden på tiden innan Personal Care och tiden efter det att man kommit i kontakt med Personal Care. Man har som assistent vuxit som människa och som klient fått den eller de rättigheter som lagstiftningen faktiskt ger rätt till. Man har fått en stark partner som verkligen står vid sin sida och aldrig ger upp.

Du är i centrum

Vi hjälper Dig i kontakter med myndigheter & kommuner
Vi är Ditt ombud på Dina villkor
Vi agerar med Dig, för Dig