Personal Care

Personlig assistans på dina villkor

Autism och personlig assistent

Autism och behov av personlig assistent

Mål

Vi arbetar med individuella mål- och inriktningsprogram för varje enskild person. Här är det inte diagnosen som styr. Utan personens utgångsläge, man arbetar på ett sådant sätt att personen alltid ska känna att man kan och klarar av uppgiften. Personen får sedan visa i vilken takt man ska öka svårighetsgraden, där det inte finns något tak. Vi inriktar på att utveckla självständigheten, kommunikationen, initiativförmågan och olika praktiska färdigheter som ökar personens livskvalitet i det dagliga livet.
Att bygga upp trygga team av assistenter runt personen som har ett gemensamt bemötande samt ett nära samarbete med anhöriga och assistenter, är grundläggande i vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med beteendeproblem.

Det är viktigt att man kan utvecklas efter sina förutsättningar, vara trygg i den miljö man befinner sig och ha möjlighet till social gemenskap man tränar aktivt personen att klara situationer man behöver klara för att få en bra livskvalité exv. Att gå på affären, biblioteket, kaféer osv.

Metodik

Vi utgår från strukturerad pedagogik med betoning på positivförstärkning. Stor vikt läggs vid olika typer av kommunikationsträning för att hjälpa individen att uttrycka sin egen vilja. Kognitiv träning kan innehålla moment som läs, skrivträning samt talträning/uppfattning. Här är kärnpunkten att individen ska lära att lära.

Utbildning

Assistenter samt anhöriga får grundutbildning kring handikappet och den pedagogik som används. Den uppföljande utbildning som ges riktas mot personen med autism.

Vi dokumenterar och utvärderar kontinuerligt arbetet tillsammans i arbetslaget kring individen. Detta för att kunna se att de insatser som görs är anpassade till individen och gör nytta. Arbetet strävar mot att öka individens självständighet, kommunikation och adl – färdigheter.

Upplägg och praktiskt arbete

När ett nytt ärende kommer in startar vi igång ärendet dvs vi rekryterar och ger grundutbildning sedan när arbetet runt klienten är igång så lämnar vi över till befintlig arbetsledning som arbetsleder löpande och vi ligger endast kvar på utbildning.

Personlig assistent ett jobb för dig

Personlig assistent – Världens roligaste och svåraste jobb

… Men också ett av de absolut mest utvecklande och givande.

Som personlig assistent arbetar Du hos en funktionshindrad person i dennes hem. Du får ett arbetsschema och har fasta tider. Du har en närmaste chef, en arbetsledare som Du har regelbunden kontakt med.

De flesta på Personal Care, inklusive vår VD, har själva arbetat som personliga assistenter och vet vad det innebär att vara assistent.

Enligt vår mening är det de allra mest professionella tjejerna och killarna som jobbar hos oss. Proffsigheten behåller de, eftersom vi aktivt stimulerar och uppmuntrar till utveckling.

Vi anser att som anställd bör Du instämma i ett antal påståenden:

• Personal Cares grundsyn är att klienten alltid står i fokus
• Assistenten finns för klientens skull.
• All personlig assistans utgår från den enskildes behov.
• Självständighet, flexibilitet och ansvar är inte bara ord.
• Du ställer höga krav på Dig själv som arbetskraft. Du kommunicerar tydligt och
uppriktigt och Du anser att Din lojalitet finns såväl hos Din arbetsgivare som hos Din
klient.
• Du har självförtroende nog att ställa höga krav på Din arbetsgivare.
• Du har ett antal personliga egenskaper som gör Dig lämpad för arbetet som ödmjukhet
och integritet. Du är lyhörd och är en god iakttagare.

När Du söker arbete hos oss begär vi att Du lämnar referenser från tidigare arbetsgivare eller utbildningsenheter och vi kan komma att begära att Du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister samt Din sjukdomshistorik från Försäkringskassan.

Personal Care i vår tur kan utlova en anställning där vi hjälper Dig att utvecklas. Vi har ett flertal verktyg för att uppnå detta:

Handledning, enskilt och i grupp
Utbildning. Externa och interna
Årliga medarbetarsamtal
Årliga lönesamtal
Regelbundna personalmöten
En egen arbetsledare som är väl införstådd i den assistans där Du arbetar och kan bistå Dig med att överbrygga missförstånd.
Med säker hand kan Din arbetsledare lotsa Dig igenom snårigheter Du stöter på i Ditt arbete, och hjälper Dig att växa såväl professionellt som individuellt.
Personal Care utlovar Dig en arbetsledning dygnets alla timmar så Du aldrig står utan stöd i en akut, svår situation.
Du får tillgång till en arbetsledare som har tillit till dig och insikt i att assistentens arbete inte alltid är ett självklart och enkelt uppdrag.