Personal Care

Personlig assistans på dina villkor

Terapi och stöd

Terapi är särskilt viktigt vid en kris

Har du, eller en närstående, någon gång gått igenom en tuff tid i livet? Under dessa perioder så kan terapi hjälpa. Att gå i terapi innebär att man försöker ta tag i sina problem genom att först och främst erkänna dem, för att sedan prata med någon professionell om hur det känns. Det finns flera olika varianter av samtalsstöd och du kan lägga upp samtalens frekvens och innehåll tillsammans med din terapeut. Kanske bär du på en sorg som du behöver hjälp att bearbeta eller också vill du bara bolla dina livsval tillsammans med någon.

Terapi för alla

Terapi är till för alla och många menar att alla någon gång i livet borde ta denna hjälp, även om man inte tycker sig ha problem. Det kan kännas skönt att prata med någon utomstående som inte tillhör familjen eller vänkretsen, då man kan få svar som man kanske inte skulle få höra annars. Vad skulle du vilja prata om ifall du hade chansen att prata med främling som är specialiserad på att lyssna och ge stöd? Ingen fråga är för liten eller för stor.

Idag använder sig många av terapi för att helt enkelt klara av vardagen. Det är skillnad på att få psykologisk hjälp om man har problem med missbruk eller depressioner, att få samtalsstöd behöver inte vara inriktat på så allvarliga problem. Du kanske funderar på vad ditt nästa steg i livet är eller vill undersöka hur din barndom kan ha påverkat dig och din personlighet? En terapeut kan hjälpa dig att gå tillbaka i tiden och analysera minnen ur ett mer vetenskapligt perspektiv.

Terapi vid kris

Det är vanligt att gå i terapi om man har varit med om en kris. Kris kommer från latin och betyder egentligen ”vägskäl” och metaforen gestaltar hur du måste välja åt vilket håll du vill gå. Har du blivit lämnad av din partner eller förlorat någon närstående? En sådan händelse är ett trauma som är värt att kallas för kris, du står nämligen inför ett vägskäl. För att veta åt vilket håll du ska gå är det bra att ha stöd.

Självklart kan familj och nära vänner hjälpa i de svårare stunderna i livet. Det ä en form av terapi i sig att få berätta sin historia och på så sätt bearbeta och förstå sina egna känslor. De senaste rönen från forskningen inom psykologi säger dock att för mycket ältande av en händelse eller situation kan göra att man hela tiden påminner sig själv om traumat och skapar negativ energi. Det mår man dåligt av, därför är det bra att försöka prata klart om saken och gå vidare.

Ta dig framåt

Terapi innebär att få samtalsstöd från en person som är inriktad på att ge människor hjälp. När du går till en terapeut får du prata med någon som är specialiserad på att lyssna och analysera situationer, för att sedan försöka lösa dem. Det är viktigt att våga prata om sina problem både med familj, vänner och en terapeut, men så småningom är det bra att försöka komma fram till något och släppa de problem som tynger dig, så att du inte fastnar i en ond cirkel.