Personal Care

Personlig assistans på dina villkor

Vad är LSS?

LSS möjliggör individuell hjälp vid funktionsnedsättningar

LSS är en förkortning som står för ”Lagen om stöd och service”. Denna lag riktar sig till vissa personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att de som har varaktiga svårigheter med att till exempel sköta daglig hygien, vardagsgöromål och kommunikation ska få hjälp av personliga assistenter, eller av personal i särskilda boenden för att klara av sin vardag. Hjälpen som de personer som omfattas av LSS får ska vara individuellt anpassad. Det innebär att brukaren i fråga i den mån det går ska få samma möjligheter som personer utan funktionshinder.

LSS – olika typer av hjälp

Man ansöker om hjälp med grund i LSS via socialtjänsten. Många förknippar lagen med just personlig assistans. Några har så omfattande funktionsnedsättningar att de behöver ha någon hjälp i närheten dygnet runt. Som assistent kan jobbet då handla om att vara till hands i personens vardag. Om en, till exempel, brukar sitta vid datorn och spela på diverse spel såsom spelautomater och roulette kan det hända att hen behöver hjälp vid toalettbesök, men att assistenten gör något annat den övriga tiden. Det kan också vara så att du behöver hjälp med att komma igång med spelandet på datorn – det är som sagt mycket individuellt. Se dock till att spela i lagom mängder och aldrig för pengar du inte har råd att förlora. Du riskerar annars utveckla ett spelberoende.

LSS kan också handla om många andra typer av hjälp. Om du till exempel har barn med funktionsnedsättning som gör att de inte klarar sig själva i lika hög grad som barn utan funktionsnedsättning kan man få extra korttidstillsyn i stället för fritids. Detta gäller från det att barnet har fyllt 12 år. Det kan också handla om att en förälder eller partner behöver avlösning genom korttidsboende om de anhöriga för det mesta hjälper till i vardagen. Om man i första hand behöver hjälp när man går ut kan man också få en ledsagare.

Före och efter LSS

Innan LSS fastslogs år 1994 gällde bland annat omsorgslagen. Denna lag var dock inte tillräckligt omfattande och många personer med funktionsnedsättningar hade få möjligheter att kunna leva det liv de ville. Många bodde på boenden eller vårdades på psykiatriska avdelningar, där det inte fanns rutiner för att ge individuellt anpassad hjälp. Med hjälp av personlig assistans och ledsagning kan många idag upprätthålla sociala kontakter, jobba och utöva sina fritidsintressen trots en funktionsnedsättning. Det fanns betydligt sämre möjligheter till det innan den här lagen som stöd och service uppstod.

LSS kunde man tidigare endast få av kommunerna, men idag finns många privata företag som anordnar assistans. Förutom att de kan administrera anställningar och till exempel löner till personliga assistenter, kan de också hjälpa till med ansökningar om personlig assistans. Huruvida man väljer privat eller kommunalt utförande av personlig assistans kan bero mycket på vad man själv tycker känns bäst. Som brukare får man alltid vara med och bestämma vem som ska vara ens personliga assistent. Det är viktigt att brukaren känner sig bekväm med personen eller personerna som ska hjälpa denne.

Tankar och funderingar om LSS och assistans

Om du har funderingar om LSS finns det många att vända sig till. På kommunernas hemsidor finns det ofta mycket information, även på andra språk och på lättläst svenska. Du kan också ringa till kommunens växel och fråga om vart du ska vända dig om du vill prata med någon. Det går också att ringa direkt till assistansbolag för att höra dig för om du eventuellt kan vara berättigad till hjälp med grund i denna lagstiftning. Ofta krävs det ett läkarintyg på dina funktionsnedsättningar och det behövs en utredning för att se vad du behöver hjälp med.